هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار

تصویر هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
نام دستگاه
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار
سازنده
IKA - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست