ترازوی آزمایشگاهی

تصویر ترازوی آزمایشگاهی

اندازه گیری وزن مواد با دقت 0.01

نام دستگاه
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده
AND - ژاپن
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883984
نشانی
تهران-جلال آل احمد-پل نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
توزین با دقت 0.01 توسط آزمایشگاه به ازای هر روز مبلغ 0 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست