طیف سنجی رامان

تصویر طیف سنجی رامان
  • قابلیت ثبت و ضبط طیف های رامان به صورت پس پراکندگی نمونه های جامد و مایع را در دمای اتاق دارد. نیاز به نمونه بسیار جزیی می باشد.
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
نام دستگاه
طیف سنجی رامان
سازنده
Thermo Scientific Nicolet - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه رامان
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه فیزیک اتمی و مولکولی
مدیر آزمایشگاه
دکتر رسول ملک فر
مسئول دستگاه
ناصر جعفرزاده -
شماره تماس
82884473
نشانی
تهران-جلال آل احمد-کوی نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
طیف سنجی رامان توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست