آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه دکتر وحید احمدی
شماره ثابت 82884906
نشانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
درباره آزمایشگاه آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک در سال 1385 به سرپرستی دکتر وحید احمدی در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس آغاز به کار نمود. زمینه های تحقیقاتی این آزمایشگاه عبارت است از طراحی، ساخت و شبیه سازی افزاره های اپتوالکترونیکی شامل: -سلول های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی، پلیمری و پروسکایتی -انواع حسگرهای زیستی، گازی و غیرگازی -انواع آشکارسازها و لیزرها، افزاره های نانوفوتونیک، پلاسمونیک و نانوبیوفوتونیکی -افزاره های کوانتومی نوری -افزاره های اپتوالکترونیکی MEMS & NEMS آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و همچنین شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) است.
تجهیزات آزمایشگاه