آزمایشگاه تحقیقات انفورماتیک، مالی، پزشکی و کنترل بهین
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی
مدیر آزمایشگاه دکتر علاءالدین ملک
شماره ثابت 82883445 - 82884280
نشانی تقاطع جلال آل احمد - شهید چمران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم ریاضی - ساختمان خوارزمی - طبقه سوم - اتاق 16