آزمایشگاه مهندسی نفت
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه دکتر سعید صادق نژاد
شماره ثابت 02182883563
نشانی تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه منفی 1
درباره آزمایشگاه آزمایشگاه مهندسی نفت دانشگاه تربیت مدرس در سال 1395 شروع به کار نموده است. در این آزمایشگاه طیف وسیعی از آنالیزها در حوزه آنالیز مغزه و ازدیاد برداشت قابل ارایه می باشد. همچنین خدمات آنالیز دیجیتال سنگ (Digital Rock Physics) در حوزه شبیه سازی و مدل سازی و همچنین عکسبرداری های مربوطه قابل انجام می باشد
تجهیزات آزمایشگاه