آزمایشگاه ICP-OES
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه دکتر یدالله یمینی
شماره ثابت 82883475
شماره همراه 09124718740
نشانی دانشکده علوم پایه
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه انواع خدمات علمی و پژوهشی در زمینه ICP-OES ارائه میگردد.
تجهیزات آزمایشگاه
  • ICP-OES | سازنده : Varian-Inc - ایالات متحده | مدل : VISTA-PRO
  • لیزر CO2 | سازنده : ABC - چین | مدل : 130*90