همزن مگنتی حرارتی

نام خدمت
همزن مگنتی حرارتی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
همزن مگنتی حرارتی
سازنده دستگاه
MobinTeb | ایران
توضیحات دستگاه
  • همزن مغناطیسی با هیتر و قابلیت گرم کنندگی محلول تا دمای 300 درجه سانتیگراد                                                     
  •  قابلیت تنظیم سرعت همزدن
  • قابلیت تنظیم ارتفاع ظروف روی همزن با گیره