تهیه فیلمهای نازک پلیمری در سرعت و دما و محیط کنترل شده

نام خدمت
تهیه فیلمهای نازک پلیمری در سرعت و دما و محیط کنترل شده
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

مناسب برای ساخت فیلم های یکنواخت پلیمری تخت با ضخامت 50 تا 400 میکرومتر توسط تیغه های استیل ضد زنگ      
 قابلیت تنظیم سرعت های مختلف
 مجهز به شرایط اعمال محیط گازی بجای هوا در محفظه قالب¬گیری دمای قابل تنظیم: 25-40 درجه سانتیگراد

آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه فیلم کش
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای ساخت فیلم های یکنواخت پلیمری تخت با ضخامت 50 تا 400 میکرومتر توسط تیغه های استیل ضد زنگ     
  •  قابلیت تنظیم سرعت های مختلف
  •  مجهز به شرایط اعمال محیط گازی بجای هوا در محفظه قالب¬گیری دمای قابل تنظیم: 25-40 درجه سانتیگراد
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.