اندازه گیری pH سیالات و مایعات یونی

نام خدمت
اندازه گیری pH سیالات و مایعات یونی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

تعیین میزان اسیدیته سوسپانسیون های مختلف آزمایشگاهی 
مجهز به سنسور دما 
دارای سیستم تعیین میزان خطای الکترود 
کالیبره آسان و دقت بالا 0/01 
بازده عملیات 14-0 
دارای نشانگر میزان میلی ولت الکترود و دما به صورت دیجیتال 
دارای حافظه 20 عددی جهت بازبینی نتایج قبلی

آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
pH متر | PF90
سازنده دستگاه
Fara Azma | ایران
توضیحات دستگاه

  •  تعیین میزان اسیدیته سوسپانسیون های مختلف آزمایشگاهی
  • مجهز به سنسور دما
  • دارای سیستم تعیین میزان خطای الکترود
  • کالیبره آسان و دقت بالا 0/01
  • بازده عملیات 14-0
  • دارای نشانگر میزان میلی ولت الکترود و دما به صورت دیجیتال
  • دارای حافظه 20 عددی جهت بازبینی نتایج قبلی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.