هدایت سنج مایعات

نام خدمت
هدایت سنج مایعات
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هدایت سنج مایعات | 99702
سازنده دستگاه
MIC | تایوان
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای اندازه گیری هدایت الکتریکی، شوری و سختی آب
  • دارای نمایشگر دیجیتال