دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون

نام خدمت
دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای اندازه گیری میزان تراوایی و دفع غشاهای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون
  • قابلیت تنظیم فشار توسط رگولاتور فشارشکن
  • حداکثر فشار پمپ 110 بار
  • حداکثر دبی خروجی پمپ 11 لیتر بر دقیقه