پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی

نام خدمت
پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی
نحوه انجام
توسط متقاضی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 5,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  •  تولید و ساخت فیبر های تو خالی تک لایه و دو لایه