پانچ ضربه ای

نام خدمت
پانچ ضربه ای
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پانچ ضربه ای
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  • ایجاد نمونه غشایی استاندارد در اندازه های مختلف (6، 8، 10، 12، 14، 18 و 25 میلیمتر)