میکرو متر دیجیتال

نام خدمت
میکرو متر دیجیتال
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
میکرو متر دیجیتال
سازنده دستگاه
INSIZE | آلمان
توضیحات دستگاه
  • قابلیت اندازه گیری ضخامت نسبی و مطلق
  • دقت اندازه گیری 0.001 میلی متر
  • دمای کارکرد آن 0-40 درجه سانتیگراد
  • رطوبت نسبی نمونباید بیشتر از 80% باشد