کولیس

نام خدمت
کولیس
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 20,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کولیس
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  •  اندازه گیری ضخامت
  • دقت اندازه گیری 0.02 میلیمتر