دستگاه تراوش تبخیری

نام خدمت
دستگاه تراوش تبخیری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه تراوش تبخیری
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری تراوایی بخار در غشاهای پلیمری
  • حداکثر شدت جریان ورودی 5 لیتر بر دقیقه
  • دمای کارکرد 25- 100 درجه سانتیگراد