اکسترودر با دو ماردون

نام خدمت
اکسترودر با دو ماردون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اکسترودر با دو ماردون | نامشخص
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • طول به قطر 34 قطر 16 میلیمتر
  • شش ناحیه دما و پنج ناحیه ورود مواد
  • از جنسس 316 با قابلیت تزریق گاز
  • حداکثر تولید 100 گرم در ساعت و حداقل مواد مورد نیاز 25 گرم