سونیکاتور

نام خدمت
سونیکاتور
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سونیکاتور | نامشخص
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • توان 1500 وات در دمای محیط