فرز 40

نام خدمت
فرز 40
نحوه انجام
توسط متقاضی
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فرز | فرز 40
سازنده دستگاه
نامشخص چین | چین
توضیحات دستگاه
  • قشه قطعه پس از تایید، با نظارت اپراتور دستگاه توسط متقاضی تراشیده خواهد شد