تزریق 250 گرمی

نام خدمت
تزریق 250 گرمی
نحوه انجام
توسط متقاضی
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تزریق 250 گرمی | نامشخص
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • کار پس از تایید مسئول آزمایشگاه توسط متقاضی انجام خواهد شد