فیلم سه لایه

نام خدمت
فیلم سه لایه
نحوه انجام
توسط متقاضی
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فیلم سه لایه | نامشخص
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • کار پس از تایید مسئول آزمایشگاه توسط متقاضی انجام خواهد شد