تهیه الیاف

نام خدمت
تهیه الیاف
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

محلول پلیمری، به وسیله پمپ، بر روی جمع کننده ریسیده می شود

مناسب برای ریسیدن محلول های پلیمری در چهار حالت: 1- تک نازل با جمع کننده ثابت 2- تک نازل با جمع کننده متحرک 3- دو نازل با جمع کننده ثابت 4- دو نازل با جمع کننده متحرک. تعرفه اعلام شده بر اساس مورد 1 است.

آزمایشگاه
آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
نادره گلشن ابراهیمی
شماره تماس
82883949
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ریسندگی الکتریکی دو پمپ | eSpinner NF CO.AN/VI
سازنده دستگاه
نانو ساختار آسیا | ایران
توضیحات دستگاه

مناسب برای ریسیدن محلول های پلیمری در چهار حالت: 1- تک نازل با جمع کننده ثابت 2- تک نازل با جمع کننده متحرک 3- دو نازل با جمع کننده ثابت 4- دو نازل با جمع کننده متحرک. تعرفه اعلام شده بر اساس مورد 1 است.

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.