لیزر موج پیوسته(ndyag)

نام خدمت
لیزر موج پیوسته(ndyag)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • قابل تنظیم از 2-0 وات با نور سبز  و طول موج 532 و تولید شیت 45 درجه
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه هیدرولیکی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
لیزر موج پیوسته(ndyag)
سازنده دستگاه
cni | اتحادیه اروپا
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • قابل تنظیم از 2-0 وات با نور سبز  و طول موج 532 و تولید شیت 45 درجه