دوربین (fs700-sony)به همراه (recorder)

نام خدمت
دوربین (fs700-sony)به همراه (recorder)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • قابلیت برداشت تا 960 فریم بر ثانیه و رزولوشن 2k-4k
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه هیدرولیکی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 4,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دوربین (fs700-sony)به همراه (recorder)
سازنده دستگاه
sony | ژاپن
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • قابلیت برداشت تا 960 فریم بر ثانیه و رزولوشن 2k-4k