دستگاه سه محوری غیر اشباع

نام خدمت
دستگاه سه محوری غیر اشباع
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • اين دستگاه قابليت اندازه گيري مکش بافتي و فشار آب منفذي را دارد و به منظور ارزیابي رفتار خاک هاي غير اشباع کاربرد دارد
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
شماره تماس
82883932 - 82884967
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه سه محوری غیر اشباع
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • اين دستگاه قابليت اندازه گيري مکش بافتي و فشار آب منفذي را دارد و به منظور ارزیابي رفتار خاک هاي غير اشباع کاربرد دارد