همزن مغناطیسی

نام خدمت
همزن مغناطیسی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • همزن تا دور rpm1200
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 50,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
همزن مغناطیسی
سازنده دستگاه
Heidolph | آلمان
توضیحات دستگاه
  • همزن تا دور rpm1200