همزن مغناطیسی به همراه گرم کن

نام خدمت
همزن مغناطیسی به همراه گرم کن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • همزن تا  دور rpm 1200 و دمای 250 درجه سانتیگراد
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
همزن مغناطیسی به همراه گرم کن
سازنده دستگاه
Heidolph | آلمان
توضیحات دستگاه
  • همزن تا  دور rpm 1200 و دمای 250 درجه سانتیگراد