دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع

نام خدمت
دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
شماره تماس
82883932 - 82884988
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • اين دستگاه به منظور انجام آزمايش شبه ديناميکي (pseudo-static) روي شمع­هاي درجا در سايت استفاده مي­شود. 
  • حوزه آب و محیط زیست