دستگاه بارگذاری شمع و رادیه

نام خدمت
دستگاه بارگذاری شمع و رادیه
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • اين دستگاه براي بررسي رفتار استاتيکي شمع و پي ها مورد استفاده قرار مي­گيرد. 
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
شماره تماس
82883932 - 82884988
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه بارگذاری شمع و رادیه
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • اين دستگاه براي بررسي رفتار استاتيکي شمع و پي ها مورد استفاده قرار مي­گيرد. 
  • حوزه آب ومحیط زیست