دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده

نام خدمت
دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • بررسي اندرکنش المان هاي تسليح با خاک پيرامون اهميت زيادي در طراحي سازه هاي خاک مسلح و ميخکوبي دارد. 
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
شماره تماس
82883932 - 82884988
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • بررسي اندرکنش المان هاي تسليح با خاک پيرامون اهميت زيادي در طراحي سازه هاي خاک مسلح و ميخکوبي دارد. 
  • حوزه آب و محیط زیست