دستگاه گریز از مرکز آسفالت

نام خدمت
دستگاه گریز از مرکز آسفالت
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • بدست آوردن درصد قیر مورد استفاده در نمونه های آسفالتی حلال مورد نظر نفت یا بنزین میباشد از یک فیلتر کاغذی برای این کار استفاده میگردد
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 511,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه گریز از مرکز آسفالت
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • بدست آوردن درصد قیر مورد استفاده در نمونه های آسفالتی
  • حلال مورد نظر نفت یا بنزین میباشد
  • از یک فیلتر کاغذی برای این کار استفاده میگردد