دستگاه دیجیتال مارشال

نام خدمت
دستگاه دیجیتال مارشال
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • ساخت نمونه در داخل قالبهای استوانه ای 4 اینچی میزان مصالح مورد استفاده 1200 گرم مباشد تعیین استحکام و روانی نمونه ها تعیین کشش غیر مستقیم روی نمونه ها ITS 
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 990,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه دیجیتال مارشال
سازنده دستگاه
آزمون | ایران
توضیحات دستگاه
  • ساخت نمونه در داخل قالبهای استوانه ای 4 اینچی
  • میزان مصالح مورد استفاده 1200 گرم مباشد
  • تعیین استحکام و روانی نمونه ها
  • تعیین کشش غیر مستقیم روی نمونه ها ITS