دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی

نام خدمت
دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • سایش نمونه های ساخته شده در شرایط مرطوب استفاده از شلنگ دارای سختی مشخص نمونه ها دارای دو ضخامت 6 و 8 میلیمتر هستند مدت زمان سایش 5 دقیقه میباشد
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • سایش نمونه های ساخته شده در شرایط مرطوب استفاده از شلنگ
  • دارای سختی مشخص نمونه ها
  • دارای دو ضخامت 6 و 8 میلیمتر هستند
  • مدت زمان سایش 5 دقیقه میباشد