فریزدرایر

نام خدمت
فریزدرایر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 120,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فریز درایر | SUBLIMATOR-VACO5
سازنده دستگاه
ZIRBUS | آلمان
توضیحات دستگاه
  • ویژه خشک کردن و پودر کردن نمونه های جامد  یا مایع
  • نمونه ها باید با نیتروژن مایع منجمد شوند و اگر مایع بودند باید سطح مقطع تماس کم شود یعنی باید طوری فریز شوند که تمام سطح ظرف یک لایه تقریباً دو میلیمتری نمونه یخ زده داشته باشد و نمونه ها تحت خلأ و دمای 70- درجه به مدت تقریباً 24-12 ساعت خشک میشوند