شيكر- انكوباتور

نام خدمت
شيكر- انكوباتور
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
شيكر- انكوباتور | NB-205
سازنده دستگاه
N-BIOTEC | کره جنوبی
توضیحات دستگاه
  • محیط  مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها 
  • دما از 5 درجه بالای دمای محیط تا 50  درجه 
  • گنجایش آن  6 عدد ارلن 250 میلی  
  • حداکثر دور 200rpm