آون

نام خدمت
آون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون | laboven
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • دمای دستگاه از 50 تا 250 درجه
  • برای خشک کردن ظروف و یا استریل کردن ظروف در دمای 180 درجه