میکرو سانتريفيوژ يخچالدار

نام خدمت
میکرو سانتريفيوژ يخچالدار
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ده دقیقه مبلغ 450,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
میکرو سانتريفيوژ يخچال دار | micro 220R
سازنده دستگاه
Hettich | آلمان
توضیحات دستگاه
  • برای جداسازی دو فاز مایع 
  • دارای روتور اپندورف 2 سی سی