روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)

نام خدمت
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا) | RV10
سازنده دستگاه
IKA | آلمان
توضیحات دستگاه
  • تقطیر نمونه های مایع و تغلیظ نمونه ها
  • دارای پمپ وکیوم و مخزن هیتر دار تا دمای 120 درجه تقطیر تحت دما و خلأ انجام می شود