پمپ سرنگ

نام خدمت
پمپ سرنگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پمپ سرنگ | SP2001
سازنده دستگاه
WPI | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • برداشت نمونه های مایع در حد میکرولیتر
  • دارای دو کانال سرنگ دار 30 یا 50 سی سی