هيتر استيرر آنالوگ

نام خدمت
هيتر استيرر آنالوگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 35,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هيتر استيرر آنالوگ | MSH-20A
سازنده دستگاه
Witeg | آلمان
توضیحات دستگاه

دارای پیچ تنظیم  دما و همزن