هود لامينار ثابت كلاس 2

نام خدمت
هود لامينار ثابت كلاس 2
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 120,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هود لامينار ثابت كلاس 2 | FSC 2120-P
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • قابلیت کشت میکروبی برای باکتریها و قارچها
  • دارای سه سری فیلتر هپا در پایین و سقف هود