تست کشش فشار UTM

نام خدمت
تست کشش فشار UTM
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این دستگاه قابلیت تست انواع میلگرد تا قطر 32 میلبمتر و تست انواع ورقه های فولادی و یا هر جنس تا ضخامت 30 میلیمتر . تست فشاری انواع نمونه های بتنی . تست خمش نمونه های فولادی و بتنی را دارا می باشد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
شماره تماس
82884315
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تست کشش فشار UTM
سازنده دستگاه
سنتام | ایران
توضیحات دستگاه
  • این دستگاه قابلیت تست انواع میلگرد تا قطر 32 میلبمتر و تست انواع ورقه های فولادی و یا هر جنس تا ضخامت 30 میلیمتر . تست فشاری انواع نمونه های بتنی . تست خمش نمونه های فولادی و بتنی را دارا می باشد.