تجهیزات بارگذاری با استفاده از کف قوی و ری اکشن فریم

نام خدمت
تجهیزات بارگذاری با استفاده از کف قوی و ری اکشن فریم
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این تجهیزات قابلیت بارگذاری سیکلیک و سایکلیک استاتیکی تا ظرفیت اسمی 300 تن را دارند . و همچنین مزیت مهم این تجهیزات تست نمونه های بزگ تا طول و ارتفاع 3 متر می باشد . همچنین قابلیت برداشت دیتا ( نیرو و جابجایی ) را در هر ثانیه را دارد .
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
شماره تماس
82884315
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تجهیزات بارگذاری با استفاده از کف قوی و ری اکشن فریم
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • این تجهیزات قابلیت بارگذاری سیکلیک و سایکلیک استاتیکی تا ظرفیت اسمی 300 تن را دارند . و همچنین مزیت مهم این تجهیزات تست نمونه های بزگ تا طول و ارتفاع 3 متر می باشد . همچنین قابلیت برداشت دیتا ( نیرو و جابجایی ) را در هر ثانیه را دارد .