حوضچه اب

نام خدمت
حوضچه اب
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این حوضچه به ابعاد تقریبی 2*1*1.5 متر می باشد و مزیت دیگری که این حوضچه دارد تنظیم دمای آب داخل حوضچه میباشد.
  • این حوضچه برای کیورینگ نمونه های بتنی می باشد . 
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
شماره تماس
82884315
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
حوضچه اب
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • این حوضچه به ابعاد تقریبی 2*1*1.5 متر می باشد و مزیت دیگری که این حوضچه دارد تنظیم دمای آب داخل حوضچه میباشد.
  • این حوضچه برای کیورینگ نمونه های بتنی می باشد .