جک دینامیکی

نام خدمت
جک دینامیکی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این دستگاه مخصوص بارگذاری دینامیکی بوده و ظرفیت اسمی دستگاه 2 تن می باشد . 
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه و زلزله
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست سازه
مدیر آزمایشگاه
دکتر حمید محرمی
شماره تماس
82884315
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
جک دینامیکی
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • این دستگاه مخصوص بارگذاری دینامیکی بوده و ظرفیت اسمی دستگاه 2 تن می باشد .