CO2 متر، رطوبت و دما

نام خدمت
CO2 متر، رطوبت و دما
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
CO2 متر، رطوبت و دما | CO250
سازنده دستگاه
EXTECH instruments | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • CO2 متر، رطوبت و دما