اندازه گیری لوپ مغناطیسی VSM

نام خدمت
اندازه گیری لوپ مغناطیسی VSM
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

اندازه گیری لوپ مغناطیسی نمونه ها تا حداکثر 1.5 تسلا انجام می گیرد. نمونه باید به صورت جامد باشد و برای نمونه پودری بنا به مغناطش نمونه باید به میزان 50 تا 200 میلی گرم از ماده تحویل شود.برای نمونه های فیلم نازک حداکثر 8*8 میلیمتر باشد - و برای نمونه های جامد حداکثر 8*8*4 میلیمتر باشد.

برای نمونه های با جرم کمتر حتما با مسئول یا کارشناس آزمایشگاه مشورت شود.  09121890634 میرزایی (مسئول آزمایشگاه)

آزمایشگاه
آزمایشگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM)
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید ایمان میرزایی
شماره تماس
82884473-82884781
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)
سازنده دستگاه
مغناطیس کویر | ایران
توضیحات دستگاه

 اندازه گیری لوپ مغناطیسی نمونه ها تا حداکثر 1.5 تسلا انجام می گیرد. نمونه باید به صورت جامد باشد و برای نمونه پودری بنا به مغناطش نمونه باید به میزان 50 تا 200 میلی گرم از ماده تحویل شود. و برای نمونه های فیلم نازک حداکثر 8*8 میلیمتر باشد - و برای نونه های جامد حداکثر 8*8*4 میلیمتر باشد

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.