اولتراسونیک کلینر 6 لیتری

نام خدمت
اولتراسونیک کلینر 6 لیتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر بیتا آیتی
شماره تماس
82884340
تعرفه
به ازای هر نیم ساعت مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اولتراسونیک کلینر 6 لیتری | UE-6SFD
سازنده دستگاه
Fungilab | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • اولتراسونیک کلینر 6 لیتری