بيوراكتور3 لیتری

نام خدمت
بيوراكتور3 لیتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی
  • دارای قابلیت تنظیم pH دما و دور و خوراک دهی 
آزمایشگاه
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 12,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
بيوراكتور3 لیتری | FS-01-A
سازنده دستگاه
Winpact Scientific | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • برای کشت میکروب یا بدست آوردن محصول درون سلولی 
  • دارای قابلیت تنظیم pH دما و دور و خوراک دهی